Zwalniamy miejsce na półce z planszówkami i chcemy się z Wami podzielić dobrodziejstwem. Do rozdania 3 planszówki z naszej prywatnej kolekcji oraz 3 komiksy ufundowane przez wydawnictwo What The Frog.

Konkurs 10-17.05.20 r.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Zwalniamy miejsce na półce z planszówkami i chcemy się z Wami podzielić dobrodziejstwem. Do rozdania 3 planszówki z naszej prywatnej kolekcji oraz 3 komiksy ufundowane przez wydawnictwo What The Frog.

Konkurs 10-17.05.20 r.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Zwalniamy miejsce na półce z planszówkami i chcemy się z Wami podzielić dobrodziejstwem 🙂
 
Do rozdania mamy trzy gry planszowe z naszej prywatnej kolekcji, a do każdej z nich dołączamy nowy, świeżutki komiks wprowadzający w klimat gry Tsukuyumi, ufundowane przez wydawnictwo What The Frog.
 
Co możecie wygrać?
 
☑️Grę Detektyw + komiks Tsukuyumi
☑️Grę Osadnicy Narodziny Imperium + komiks Tsukuyumi
☑️Grę Karty Dżentelmentów + komiks Tsukuyumi
 
Co trzeba zrobić?
 
Być w gronie osób, które lubią nasz fanpage na facebooku oraz odpowiedzieć sobie na jedno zaj****cie, ale to zaj****cie ważne pytanie – dlaczego gram w planszówki? A potem dokończyć zdanie:
 
„Gram w planszówki, bo …”
 
Swoją odpowiedź zamieszczajcie w poście na naszym fanpage’u do 17.05 do końca dnia!
 
Spośród wszystkich propozycji wybierzemy, naszym zdaniem, trzy najbardziej ciekawe/kreatywne/śmieszne. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce ma prawo wyboru nagrody spośród trzech wymienionych powyżej. Drugie miejsce umożliwia wybór nagrody z pozostałych dwóch. Do osoby, która zajmie trzecie miejsce trafi ostatnia dostępna nagroda 🙂
 
Poniżej, kilka najważniejszych informacji:
 
▶️ Konkurs trwa od 10.05.2020 do 17.05.2020 włącznie.
▶️ Zwycięzców w konkursie będziemy wyłaniać tylko spośród osób, które polubiły nasz fanpage.
▶️ Jedna osoba może zamieścić wyłącznie 1 komentarz pod postem. W przypadku zamieszczenia kilku komentarzy będziemy brali pod uwagę pierwszy, który został dodany.
▶️ W konkursie wygrają łącznie 3 osoby, z czego pierwsze 2 miejsca otrzymają możliwość wyboru nagrody.
▶️ Oficjalne wyniki konkursu ogłosimy 20.05 o godzinie 20:00 na naszym fanpage’u facebookowym i blogu uraburagames.pl
▶️ Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.
 
Bawcie się dobrze i powodzenia! 😀

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem konkursu pt. „Gram w planszówki, bo…” (zwanego dalej „Konkursem”) jest blog Urabura Games, ze stroną internetową pod adresem uraburagames.pl. Administratorem jest firma Łukasz Kurzedlak, NIP 5732777015.
 2. Konkurs trwa od 10.05.2020 do 17.05.2020 godz. 23:59. W tym przedziale czasowym Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu.
 3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi 20.05.2020 o godzinie 20:00 na stronie uraburagames.pl oraz fanpage’u strony Urabura Games na platformie Facebook.
 4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem internetu, ze szczególnym uwzględnieniem portalu Facebook, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook, ani żadne podmioty z nim związane. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie konkursu.
 6. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, które w dniu ogłoszenia Konkursu ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski.
 7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby bezpośrednio związane z blogiem Urabura Games oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób, a także współpracownicy.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 9. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystępując do Konkursu oświadcza, iż akceptuje wszelkie postanowienia i treści zamieszczone w Regulaminie Konkursu.
 10. Uczestnik przystępuje do Konkursu w chwili zamieszczenia komentarza pod postem promującym Konkurs na facebookowym fanpage’u strony Urabura Games, w odpowiedzi na pytanie konkursowe „Gram w planszówki, bo…”.
 11. Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz z odpowiedzią, pod postem promującym Konkurs. W przypadku zamieszczenia większej liczby komentarzy, brany pod uwagę będzie tylko ten komentarz, który zamieszczony został jako pierwszy. Komentarze edytowane nie będą rozpatrywane podczas wybierania Zwycięzców przez Organizatora.
 12. Spośród Uczestników Konkursu, którzy spełniają wymagania stawiane przez Regulamin oraz polubiły fanpage strony Urabura Games na platformie Facebook, Organizator wybierze 3 osoby, którym zostaną przyznane Nagrody rzeczowe.
 13. Sponsorem Nagród w konkursie jest blog Urabura Games oraz wydawca gier planszowych What The Frog Games – https://whatthefrog.pl
 14. Nagrody w konkursie:
  1. Gra planszowa Detektyw (używana, kompletna, wolna od fizycznych wad i uszkodzeń) + nowy komiks Tsukuyumi
  2. Gra planszowa Osadnicy Narodziny Imperium (używana, kompletna, wolna od fizycznych wad i uszkodzeń) + nowy komiks Tsukuyumi
  3. Gra karciana Karty Dżentelmenów (używana, kompletna, wolna od fizycznych wad i uszkodzeń) + nowy komiks Tsukuyumi
 15. Zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie uprawnia Uczestnika do wyboru 1 Nagrody spośród 3 dostępnych w Konkursie (A,B lub C)
 16. Zajęcie drugiego miejsca w Konkursie uprawnia Uczestnika do wyboru 1 Nagrody spośród 2 pozostałych Nagród.
 17. Uczestnik, który zajmie 3 miejsce w Konkursie otrzyma ostatnią dostępną Nagrodę.
 18. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe, usługi lub równowartość pieniężną.
 19. Przekazanie Nagród nastąpi drogą pocztową, na warunkach ustanowionych przez Organizatora i po wcześniejszym kontakcie z laureatami Konkursu.
 20. Wysyłka Nagród do Zwycięzców leży po stronie Organizatora Konkursu.
 21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z transportu Nagród do Zwycięzców. Jednocześnie deklaruje zachowanie szczególnej staranności podczas przygotowania paczek z Nagrodami do wysyłki oraz wyboru odpowiedniego sposobu ich dostawy.
 22. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo domagania się roszczeń od Organizatora z tytułu ewentualnych wad fabrycznych Nagrody (w tym reklamacji, rękojmi, wymiany, gwarancji).
 23. Organizator może zdecydować o ponownym wyborze Zwycięzcy w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu, którego komentarz został wyłoniony przez Organizatora.
 24. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych Regulaminem Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do ponownego wyboru Zwycięzcy.
 25. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 26. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 27. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.
 28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 29. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 30. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 31. W przypadku przyznania Uczestnikowi Nagrody wyraża on zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych (Facebook).
 32. Uczestnicy w Konkursie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawy.
 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach poinformuje Uczestników Konkursu w formie elektronicznej, przy pomocy strony internetowej Organizatora oraz portali społecznościowych.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.
 35. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa jego Organizator – blog Urabura Games.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Facebook
Instagram
Reklama